In de msm word je ondergesneeuwd onder de rampspoed over het klimaat c.q. de klimaatveranderingBen geen klimaatontkenner, want inderdaad,  de temperatuur op aarde stijgt wat. Maar is dat zo’n probleem? Is er een klimaatramp aanstaande? Wel nee! Er is veel positief nieuws. Maar de wetenschap laat zich knechten door de politiek en de msm, die niet kijken naar de feiten!


RWP en MWP verdwenen

Het is opvallend dat in het zesde IPCC-rapport(1) de RWP (Roman Warm Period) en de MWP (Medieval Warm Period) zijn verdwenen, terwijl daar toch duidelijk bewijzen voor zijn en de RWP en de MWP in het vorige rapport van het IPCC nog wél vermeld werden.


Dat het in de Romeinse tijd warmer was dan nu blijkt o.a. uit onderzoek(2) van G. Margaritelli et al. gepubliceerd in Scientific Reports 10 en nature.com.

Rond het jaar 1000 verbouwden de Vikingen gerst op Groenland voor hun bier en hielden er vee, blijkt uit onderzoek(3) van Peter Steen Henriksen M.Sc. Agri. van The National Museum of Denmark · Environmental Archaeology and Materials Science.


Geen paniek!

Volgens de Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke is er n.a.v. het jongste IPCC rapport geen reden tot paniek(4). Je moet wel diep graven in het IPCC rapport schrijft hij, maar er staat gewoon in dat het meest extreme rampenscenario uit het vorige rapport nu als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd.


Verder constateert Pielke jr. - ook weer na diep graven in het IPCC rapport - dat er geen toename is van orkanen, overstromingen en droogtes. Er lijkt wel een toename in temperatuursextremen te zijn.


Bosbranden en hittegolven

En dan de rampspoed van bosbranden en hittegolven. Als je kijkt naar de grafieken, is er geen sprake van een toename, noch van bosbranden(5), noch van hittegolven(6).

Slachtoffers natuurrampen

Het aantal slachtoffer van klimaat- en andere natuurrampen is de afgelopen 100 jaar met 97% gedaald(7), spectaculair!


In gebieden met een landklimaat is de verhouding tussen het aantal sterfgevallen door kou en hitte 40:1. Oftewel op elke 40 doden door kou sterft 1 persoon door hitte. In landen met een (sub)tropisch klimaat is die verhouding altijd nog 6 op 1. Er sterven dus sowieso veel meer mensen aan kou dan aan extreme hitte. Warmt de aarde iets op, dan zullen er dus minder doden vallen door kou.


CO2

Het CO2 gehalte in de atmosfeer stijgt nog steeds, ook de temperatuur op aarde stijgt. Dit heeft geleid tot een enorme vergroening, zo blijkt uit Chinees onderzoek(8). Er is een areaal bos bijgekomen zo groot als anderhalf keer de EU. In de tropen gaat het inderdaad niet goed met het oerwoud, maar daar staat een enorme vergroening met name op het noordelijk halfrond tegenover.


Dankzij betere landbouwmethoden, de extra CO2 en de wat hogere temperaturen is er sprake van een sterke stijging van de landbouwproductie.


Zeespiegelstijging

Nu de zeespiegelstijging … Het KNMI gaat in Klimaatsignaal ’21(9) uit van IPCC scenario RCP8.5, een scenario waar niemand meer in gelooft.

De Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke sneert hierover op sociale media: ‘niemand gelooft meer in RCP8.5.’


Waarom gebruikt het KNMI dit model dan toch tegen beter weten in? Professor Drijfhout gelooft zelf ook niet meer in het doemscenario van RCP8.5, maar gaat er wel mee akkoord dat in het KNMI-rapport desondanks RCP8.5 met bijbehorende maximale zeespiegelstijging van 120 cm naar buiten wordt gebracht als ‘mogelijk’ scenario.


Waarom gebeurt dit? Het antwoord op die vraag staat (per ongeluk?) in het blokje direct onder de laatste zin van Drijfhout:

“Doem wegbereider voor klimaattop: ’Als je echt verandering wilt, moet je mensen bang maken.”(10). En tja, die zeespiegelstijging, die wil maar niet versnellen. Die stijging is nog steeds een gezapige 19 cm per eeuw(11) ...

Welke aanleiding heeft het KNMI om aan te nemen dat er de komende 80 jaar een bizarre stijging te verwachten is?


In onderstaande model van de KNMI gaat de zeespiegel vanaf 2005 (begin van de projectie) als een speer omhoog. Tot op heden blijkt er niets van dit KNMI-model te kloppen. Maar waarom later deze eeuw dan wel …


Tja, modellen. Inderdaad: shit in, shit out! Met modellen kun je immers alles ‘bewijzen’, tot je wordt ingehaald door de feiten.

Het is nu toch wel genoegzaam bekend dat de klimaatmodellen er niets van bakken.


Het lukt het KNMI soms zelfs niet het weer voor de volgende dag te voorspellen, maar wel het klimaat over 50 jaar? Laat me niet lachen.


Kortom, het doemscenario van het KNMI qua zeespiegelstijging gaat het niet halen.

Klimaatmodellen versus gemeten temperaturen

Hieronder de 'prestaties' van de klimaatmodellen: weinig indrukwekkend. In groen de gemeten waarden(12).

Atollen verdwijnen

En dan die onzin over verdwijnende atollen … Uit een publicatie van Kench et al uit 2018(13) blijkt dat de sedimentatie op 8 van de 9 eilanden groter is dan de erosie. Voor alle 101 eilanden is er sprake van een netto aanwas van 2,9%. 74% van alle eilanden toonde een toename van het oppervlak, 27% een afname.


De ijsberen willen maar niet doodgaan

En dan de ‘knuffel’ van de klimaatalarmisten, de ijsbeer. Helaas voor de alarmisten,  het gaat heel goed met de ijsbeer! Dr. Susan J. Crockford schreef hierover o.a. een boek: The Polar Bear Catastrophe That Never Happened - 2019(14).

Dit boek is haar door collega wetenschappers niet in dank afgenomen. Crockfords onbetaalde positie als adjunct-hoogleraar aan de Universiteit van Victoria, die ze 15 jaar bekleedde, werd - heel toevallig - in 2019 niet verlengd. De universiteit weigerde een reden op te geven. Over onafhankelijke wetenschap gesproken.


The Great Barrier Reef is dying? No!

Peter Ridd was professor of physics aan de James Cook University in Queensland, Australia. Hij werd in 2018 ontslagen omdat hij het niet eens was met de alarmistische berichtgeving over het Great Barrier Reef. Hij zegt hierover: “I have published numerous scientific papers showing that much of the ‘science’ claiming damage to the reef is either plain wrong or greatly exaggerated. As just one example, coral growth rates that have supposedly collapsed along the reef have, if anything, increased slightly.”

Dit was echter tegen het zere been van z’n collega’s van de James Cook Universiteit: hij werd ontslagen. Bedenk hierbij dat de universiteit veel fondsen ontvangt om de rampspoed van het Great Barriere Reef te onderzoeken.

James Cook: “In an era of dangerous group think in science, academic freedom and scientific integrity is increasingly under attack.”

Middels fundraising heeft hij zijn ontslag aangevochten. Drie maanden geleden was de finale uitspraak door het Australische Hooggerechtshof: universiteitsbestuurders hebben het recht om academici te ontslaan wegens schending van de arbeidsgedragscode, die voorrang heeft op academische vrijheid.”

Het staat er duidelijk: geen academische vrijheid.

Uit onderzoek van het Australian Institute of Marine Science(15) blijkt dat het Great Barrier Reef zich aan het herstellen is.


Science is settled?

Nooit! Ten eerste, we blijven toch altijd leren? Ten tweede, de zogenaamde wetenschappelijke consensus heeft het vaak bij het verkeerde eind. Ten derde, wetenschappers zijn net zo vooringenomen als ieder ander.

Kortom laat de wetenschap weer onafhankelijk worden en zich losmaken van politiek, kapitaal en msm.


Senioren

Vind het heel kenmerkend dat wetenschappers die zich kritisch uitspreken over de huidige klimaathysterie, vaak pensionado’s zijn die geen carrière meer hoeven te maken. Zoals William Happer (voormalig professor aan de Princeton University), Guus Berkhout (emeritus-hoogleraar geofysica TUD), Ian Plimer (emeritus professor Earth Sciences aan de  University of Melbourne) … enz.


Conclusie

De aarde vergroent, er komt geen toename van orkanen, overstromingen en droogtes. Er lijkt wel een toename in temperatuursextremen te zijn. Het aantal doden ten gevolge van natuurrampen is de afgelopen 100 jaar met meer dan 97% gedaald. De koraalriffen gaan niet ten onder aan ‘bleaching’ maar herstellen zich.

De zeespiegel stijgt nog steeds een gezapige 19 cm per eeuw. De atollen verdwijnen niet, het gaat goed met het Great Barrier Reef, de aarde vergroent, er zijn meer ijsberen dan ooit. Waarom die klimaathysterie …


Bronnen


(1)     IPCC - AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis [2021].

(2)     G. Margaritelli et al. Scientific Reports 10 - Persistent warm Mediterranean surface waters during the Roman period [2020].

(3)      Steen Henriksen M.Sc. Agri. van The National Museum of Denmark · Environmental Archaeology and Materials Science - ScienceNordic - Vikings grew barley on Greenland [2012].

(4)      Pielke - The Honest Broker Newsletter - How to Understand the New IPCC Report: Part 1, Scenarios

(5)     Not al lot of people know that - Australian Bushfires Much Worse In 1974/5 [2020].

(6)      United States Environmental Protection Agency - Climate Change Indicators: Heat Waves: Figure 3. U.S. Annual Heat Wave Index, 1895–2020 [2021].

(7)     Life:Powered - The scoop on climate change and natural disasters [2019].

(8)      Earth System Science Data - Annual dynamics of global land cover and its long-term changes from 1982 to 2015 - Han Liu1, Peng Gong1,2, Jie Wang2,3, Nicholas Clinton4, Yuqi Bai1,           Shunlin Liang5,6, 1Ministry of Education Key Laboratory for Earth System Modeling, Department of Earth System Science, Tsinghua University, 5 Beijing, 100084, China [2020].

(9)     KNMI - Klimaatsignaal’21 [2021].

(10)     Rob de Vos - Het KNMI rapport deel 2 [2021].

(11)     Rob de Vos - De zeespiegelstijging: getijdemetingen [2021].

(12)      Nicola Scafetta et all - Testing the CMIP6 GCM Simulations versus Surface Temperature Records from 1980–1990 to 2011–2021: High ECS Is Not Supported [2021]

(13)     Kench et al - Patterns of island change and persistence offer alternate adaptation pathways for atoll nations [2018].

(14)     Dr. Susan J. Crockford - State of the polar bear report [2021].

(15)     Australian Institute of Marine Science - Reef in recovery window after decade of disturbances [2021].Klimaathysterie

D E   S I T E   V A N   J A C K   V A N   S O E S T